Bete

Våra får betar mark i två villaområden åt Karlstads kommun. Fåren ökar försåelsen för djur hos människor som annars inte har så mycket kontakt med lantdjur samtidigt som de såklart gör en fin insats för miljön då de håller öppet ytor som annars måste slås med maskiner. Vi lånar även ut djur till privatpersoner som har möjlighet att ha daglig tillsyn av fåren och sätter upp eget stängsel. I sommar går våra utlånade får med lamm på bete i Henstad, Södra Kroppkärr, Högboda och Rudsskogen.