Vi startade vår fårproduktion med att köpa in fyra finullstackor och en bagge 2006. Under åren har besättningen utökats och idag har vi 20 tackor av raserna finull-, gotland- och ryafår. Våra får finns i färgerna vitt, svart och grått. Till vår hjälp på gården har vi bordercollien Lekebergas Ull som är född 2011.

Varje vår föds det lamm och vi brukar anordna en lammvisning för barnfamiljer som vill komma och klappa. Ibland tar vi även emot skolklasser eller andra grupper.